kỹ thuật lái xe xuống dốc

Kỹ năng lái xe ô tô có kỹ thuật khi lên và xuống dốc an toàn

2012_bmw_3-series_f34_ct_222121_16001-529x297 Khi lên dốc cao phải đi số phù hợp với tính năng kỹ thuật của từng loại xe, với trọng lượng hàng chở trên xe. Chú ý thao tác kỹ thuật “nhanh, nhạy” khi cần giảm số để bò tiếp lên dốc, tránh để kẹt số, số bị dừng lại ở mo (0) làm xe